Liczba odwiedzin strony: 14709 Osób na stronie: 2
 

Radca prawny

 
 
Radca prawny
 
Międzyrzecka 60/130
21-400 Łuków
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 125 poz. 848 - Zm.: rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu...
Monitor Polski 2009 Nr 81 poz. 1020 - Zm.: uchwała w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
UCHWAŁA Nr 228 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 31 grudnia 2009 r.) Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §   1.  W uchwale nr 25 Rady Ministrów...